Banka müfettişliği nedir ve banka müfettişi ne iş yapar?

Yaklaşık 7 yıldır banka müfettişi olarak görev yapmaktayım. İnternette banka müfettişliği üzerine yazılan yazıları ve yorumları okuyunca doğru bilgiler kadar yanlış ve çarpıtılmış bilgiler de gözlemledim. Meslekle ilgili deyim yerindeyse hurafe niteliğinde bazı yazılar gördüm. Muhtemelen kulaktan kulağa etkisinden kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Meslekte ketumiyet ve ciddiyet kavramlarının önemli bir yer tutmasından ötürü banka müfettişliği, mesleğin ve bankacılığın dışında olanlar için biraz gizemli bir iş olarak görülebiliyor. Bu sebeple, ilgilenenler için bu yazıda elimden geldiğince banka müfettişliğini anlatmaya çalışacağım.

Banka müfettişi ne iş yapar?

Banka müfettişi temel olarak iki işi yapar. Bunları güvence ve danışmanlık şeklinde iki ana başlığa ayırabiliriz. Danışmanlık kısmı yapılan işler içerisinde minör kalırken esas faaliyet konumuz güvence üzerinedir. Sırayla üzerinden geçmeye çalışalım.

Güvence Hizmetleri: Bir bankanın pek çok açıdan sorumlu olduğu taraflar vardır. Bu taraflar halihazırda Banka ile münasebeti ya da ilgisi olan kişiler veya kurumlar olabileceği gibi gelecekte banka ile münasebeti veya ilgisi olacak kişi veya kurumlar da olabilir. Bunlara örnek olarak müşteriler, resmi kurumlar, hissedarlar, personel vb. verilebilir. Tüm bu taraflar genel olarak paydaş terimi ile ifade edilmektedir. Bir paydaş için cevabı en önemli olan soru “Burada işler yolunda gidiyor mu?” sorusudur. İşte bir banka müfettişi temel olarak bu sorunu cevabını vermeye çalışan kişidir. Tabii ki bir banka çok büyük bir kurum olduğundan raporlarımız ve kanaatlerimiz banka geneli için değil yıllık denetim planı çerçevesinde belirlenen şube ve genel müdürlük birimleri için düzenlenir. Bir banka müfettişi incelediği şube, birim veya konuda özel erişim yetkilerine sahiptir ve risk bazlı olarak gerçekleştirdiği inceleme sonuçları ile kanaatlerini bir rapora bağlar ve bu rapor içerisinde yer alan sonuçlara her seviyede alıcı tarafından güven duyulur. Yönetmelikler çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak tanımlanmış olan müfettişlerin çalışmaları da bu sebeple güven duyulan sonuçlardır ve literatürde müfettiş ve teftiş kurulu çalışmaları bu anlamda bir güvence hizmeti olarak nitelenir.

Danışmanlık Hizmetleri: Banka müfettişleri kariyerleri boyunca pek çok farklı şubede ve birimde görev yaparlar. Bununla birlikte, zaman içerisinde risk odaklı bir bakış açısı geliştirirler ve bir ürünü , süreci ya da bir stratejiyi bu bakış açısıyla değerlendirebilme yetisine sahip olurlar. Bu sebeple, bazı icrai faaliyetlere yönelik olarak yine icrai birimlerin talebi üzerine bir ürün, süreç ya da stratejiye yönelik olarak banka müfettişlerinden konuyla ilgili görüş vermeleri ya da süreç içerisinde hakemlik yapmaları talep edilebilir. Bu tarz talepler çerçevesinde çalışma grupları içerisinde gerçekleştirilen mesai literatürde danışmanlık hizmeti olarak nitelendirilmektedir.

Banka Müfettişliği Kariyer Basamakları

Bir banka müfettişi için müfettişlik içerisindeki kariyer yolu bankadan bankaya farklılık gösterir ancak genel esaslarıyla anlatmaya çalışalım.

Müfettiş Yardımcısı: Müfettiş yardımcılığı mesleğe başlanılan adımdır. Bazı bankalarda 1 yıl bazı bankalarda ise 2 veya daha fazla yıl sürebilir. Bu seviyedeki müfettişler genel olarak bankacılık ve müfettişliği bilmediklerinden üstat diye hitap ettikleri kıdemli müfettiş yardımcısı, müfettiş veya kıdemli müfettişlerle birlikte usta-çırak ilişkisine benzer bir ilişki içerisinde mesleği öğrenirler. Zaman içerisinde kendileri de işi öğrenir, kıdemlenir ve muavinlikten üstatlığa geçiş yaparlar. Detay için Banka Müfettiş Yardımclığı yazısına da bakabilirsiniz.

Kıdemli Müfettiş Yardımcısı: Bu seviyedeki müfettişler için farklı bankalarda farklı sıfatlar olabilir. Kıdemli veya Yetkili statüsüne kavuşmuş Müfettiş Yardımcıları artık kıdem almış ve unvanları değişmiştir. Bu seviyede denetlenen yerin büyüklüğüne göre üstat ya da muavin rolü üstlenilebilir. Kıdemli müfettiş yardımcıları hem edindikleri deneyim hem de dinamizmleriyle işlerin bitirilmesinde önemli rol oynarlar.

Müfettiş: Kıdemli Müfettiş Yardımcısı seviyesinden müfettiş seviyesine geçiş yıl kriterine bağlı olduğu kadar aynı zamanda müfettişlik sınavından başarıyla geçilmesini de gerektirmektedir. Müfettişlik sınavına girme süresi bankadan bankaya farklılık gösterir. Bazı bankalarda 3 yıl, bazı bankalarda 4 yıl, bazı bankalar da 5 yıl olabilir. Müfettişler artık kıdemli birer teftiş kurulu üyeleridirler ve soruşturma, inceleme ve büyük şubelerin denetimi gibi görevlerde önemli sorumluluklar üstlenirler.

Kıdemli Müfettiş: Kıdemli müfettişler banka süreçlerinin yakından tanıyan ve denetim süreçlerinde oldukça deneyimli bir noktada yer alan müfettişlerdir. Yıllık denetim planı çerçevesinde belirlenen ve önem derecesi en üstte olan denetimler ile önem derecesi yüksek incelemelerin yürütülmesinde sorumluluk üstlenirler. Deneyim gerektiren görevlerde ilk olarak Kıdemli Müfettişler akla gelir.

Banka Müfettişleri ve Yöneticilik

Banka müfettişlerinin hepsi için kesin bir yöneticilik pozisyonunun mevcut olduğu yönünde genel bir kanı olabiliyor ancak “banka müfettişi=geleceğin yöneticisi” şeklinde bir formülasyon yapmak doğru olmayacaktır. Bir banka müfettişi pek çok açıdan yöneticilik vasıfları konusunda kendini geliştirme fırsatı bulur ve bunları değerlendirerek kariyerinde gerekli özveriyi ve sabrı göstermesi sonucunda yöneticilik şansını bulma ihtimali yüksektir. Bir banka müfettişi, genel olarak iyi bir okuldan mezundur, en az bir yabancı dili iyi bilir, analitik düşünce becerisine sahiptir ve meslek içerisinde muavinler ile çalışmasından ve ekip yönetmesinden ötürü iş yönetimi konusunda deneyim sahibidir. Bu açılardan bakıldığında yönetsel sorumluluk verilmesi durumunda müfettişler, yüksek bir sorumluluk bilinciyle ve iş ahlakıyla bu görevi taşıyabilecek yetiye sahiptirler. Tabii ki burda bahsedilen yöneticilikler bir müfettişin yapısı ve bilgi birikimiyle alakalı olan alanlarda olacaktır. Bu alanlar daha ziyade şubeler ve kredi ile alakalı birimler olabileceği gibi kişisel ilgi ve becerilere bağlı olarak çeşitli pazarlama ve icrai birimler de müfettişlerin yöneticilik yapabileceği alanlar olabilir.

Bir Banka Müfettişinde Olması Beklenen Özellikler

Herkes banka müfettişi olamaz. Banka müfettişlerinde beklenen bazı temel özellikler vardır. Bu özellikler belirli bir insan kalıbına işaret etmez, farklı karakterlerde banka müfettişleri vardır. Yani tek tipte insanlar değiliz. Temel olarak banka müfettişlerinde bulunması beklenen özellikleri belirtmek gerekirse şunlardan bahsedebiliriz.

 • Temsil kabiliyeti
 • Ketum olabilme becerisi
 • Etik ve ahlaki değerlere bağlılık
 • Analitik ve detaycı bakabilme özelliği
 • Mobil yaşam koşullarına karşı dayanıklılık
 • Ast ve üst iş ilişkisine uyum gösterebilme
 • Profesyonel yaklaşım ve kendini geliştirme konularında özenli olma

Banka müfettişleri yönetim kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler olduğundan temsil yeteneğine sahip olmaları beklenir. Bir denetim mesaisi içerisinde müfettişler sadece kendileri değildir. Müfettişler, yönetim kurulu tarafından yetkileri özel olarak belirlenmiş, güven duyulan, saygılı ve ölçülü olması beklenen iyi eğitime sahip bankacılardır.

Görevleri gereği pek çok müşteri ve banka içi bilgiye sahip olduklarından müşteri haklarına ve iş süreçlerine zarar gelmemesi açısından bilgiyi kendilerinde tutabilme ve sadece gerektiği zaman kullanabilme yetisine sahip olmalıdırlar.

Hal ve tavır olarak fevri olamazlar. İş içerisinde olduğu kadar iş dışında da sorumluluk sahibi bir yaşam tarzını benimsemiş olmalıdırlar.

İş süreçleri içerisinde pek çok evrak ve doküman incelenmesi sebebiyle bu evrak ve dokümanlarda veya işleyişlerde nelerde aksaklık veya eksiklik olduğunu ayırt edebilecek çözümleme ve analiz gücüne sahip olmalıdırlar. Yasal düzenlemeler, banka içi talimat ve prosedürler, finansal kayıp potansiyeli, itibar riski, etkinlik ve verimlilik bir müfettişin farkında olması gereken konulardır. Denetim çalışmalarında, icrada bulunan yetkili kişilerin farkında olmadığı veya görmezden geldiği ve söz konusu esaslara aykırılık teşkil eden bir durum varsa bunun tespit edilmesi müfettişten beklenir.

Müfettişleri özellikle kariyerlerinin ilk yıllarında oldukça mobil bir hayata sahiptir. Bankadan bankaya farklı seyahat planları olmakla birlikte bazen 9 aya yakın sürelerde şehir dışı görevler olabilir. Eve dönüş hakları farklı bankalarda farklı şekillerde uygulanabilir ancak genel itibarıyla haftasonları banka imkanlarıyla ikamete dönüş imkanı tanınmaktadır. Seyahatler 2-3 haftada bir veya 1-2 ayda bir olabilir. Bu konuda sabit bir periyot yoktur. Planlamalar ve görevler dinamiktir ve her an değişebilir. Müfettişin buna hazırlıklı olması gerekir. Farklı şehirlerde ve otellerde konaklama yapmak fiziksel ve ruhsal olarak zorlayıcı olabilmektedir. Müfettişler seyahat ve konaklama zorluklarına karşı hazırlıklı olmalıdırlar. Ancak, bu konuda kötümser olmak da doğru bir yaklaşım değildir zira turne diye tabir edilen şehir dışı görevler aslında teftiş hayatının renkli ve maceralı kısımlarıdır ve sürprizlerle doludur.

Teftiş yapısında ast ve üst ilişkisi vardır. Teftişte kıdem esastır. Yani daha deneyimsiz olan müfettişler daha deneyimli olan müfettişlere karşı saygılı olmak zorundadır. Hitap ederken siz, .. Bey/Hanım veya üstat kelimesi kullanılır. Üniversiteden oda arkadaşınız bile olsa eğer siz arkadaşınızdan sonra işe girmişseniz iş ortamında bu hitap şekillerini kullanmak zorundasınızdır. Ast üst ilişkisi bankanın kültürüne göre farklı dozajlarda olabilir. Bazı bankalarda üstat otoritesi daha fazla iken bazı bankalarda daha insancıl seviyelerdedir. Genel gidişat da insancıl seviyelere doğrudur. Çağımızın sertlik ve otoriterlik çağı değil iletişim çağı olduğunu idrak etmekte fayda var. Ancak ne olursa olsun, ast üst ilişkisi vardır ve bu çerçevede bir iş ortamında çalışılır.

Profesyonel anlamda bir müfettiş denetlediği alandaki her şeyi bilemez. Ancak denetlediği konuyu veya alanı iyi anlamak zorundadır. Yasal mevzuat, banka içi kaynaklar ve personel ile iletişim kurarak denetlediği iş süreçlerini azami seviyede anlamaya çalışır. Risk odaklı bir bakış açısıyla yaptığı değerlendirme ve gözlemler neticesinden tespitlere ulaşır ve işin sahipleriye aksaklık/eksiklikler konsunda mutabık kalarak bunları raporlaştırır. Ancak, müfettiş için bir işi veya süreci anlamakla iş bitmez. Bir müfettişin devamlı olarak kendini geliştiriyor olması gerekir. Bu konuda mesleki sertifikalar (CIA, CISA, CFE vb.) alma, eğitim seviyesini geliştirme, işiyle ilgili olduğu kadar iş dışında da bilgi ve deneyimini geliştirme bir müfettişin hayatında olması gereken unsurlardır. Teknik ve sosyal olarak kendini geliştirebilen bir müfettiş çalışmalarında daha geniş bir perspektif ile incelemelerini yapacağından ortaya koyacağı işin kalitesi de bu bağlamda daha yüksek olacaktır.

Son Sözler

Banka müfettişliği, üzerinde pek konuşulmayan ve detaylıca ifade edilmeyen bir meslektir. Bunun temel sebebi olarak da müfettişlerin işleriyle ilgili pek konuşmaması veya yazmaması şeklinde bir görüşüm var. Bu işin içinde uzun yıllardan beri çalışan birisi olarak elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalıştım. Her detayı bir yazıya sığdırmak zor ancak yine de yazdıklarımın merak ettiklerinize bir nebze de olsa ışık tutabileceğini düşünüyorum. Banka müfettişliği ile ilgili merak ettiğiniz farklı konular varsa bana yorum bölümünden iletebilirsiniz. Bu yazıyı da buraya kadar sabırla ve dikkatle okuduysanız ve müfettiş değilseniz bence müfettişliği düşünün derim :)

303 Yorum

 1. feyza 05 Şubat 2015
 2. izmir 13 Mayıs 2015
  • Özhan Özhan 13 Mayıs 2015
 3. izmir 14 Mayıs 2015
  • Özhan Özhan 15 Mayıs 2015
 4. ... 16 Mayıs 2015
  • Özhan Özhan 17 Mayıs 2015
   • ... 09 Eylül 2015
    • Özhan Özhan 15 Eylül 2015
 5. giresun 18 Mayıs 2015
  • Özhan Özhan 18 Mayıs 2015
   • Görele/Giresun 02 Mayıs 2016
   • auditor değil inspector 25 Mayıs 2016
   • Huseyin 21 Mart 2017
    • Özhan Özhan 24 Nisan 2017
 6. giresun 18 Mayıs 2015
 7. Hazar 23 Mayıs 2015
  • Özhan Özhan 24 Mayıs 2015
 8. Halil 26 Mayıs 2015
  • Özhan Özhan 26 Mayıs 2015
 9. Fatih boyraz 13 Haziran 2015
  • Özhan Özhan 14 Haziran 2015
 10. kadir 13 Haziran 2015
  • Özhan Özhan 14 Haziran 2015
 11. Erhan 15 Haziran 2015
 12. Ali 15 Haziran 2015
  • Özhan Özhan 16 Haziran 2015
 13. Ali Kemal 16 Haziran 2015
  • Özhan Özhan 18 Haziran 2015
 14. Özay 27 Haziran 2015
  • Özhan Özhan 27 Haziran 2015
 15. Özge 27 Haziran 2015
  • Özhan Özhan 27 Haziran 2015
 16. halil 29 Haziran 2015
  • Özhan Özhan 29 Haziran 2015
 17. Gamze Bulut 01 Temmuz 2015
  • Özhan Özhan 01 Temmuz 2015
 18. Oğuzhan 02 Temmuz 2015
  • Özhan Özhan 02 Temmuz 2015
 19. Buğra 05 Temmuz 2015
  • Özhan Özhan 05 Temmuz 2015
   • Buğra 05 Temmuz 2015
 20. Nurcan 05 Temmuz 2015
  • Özhan Özhan 06 Temmuz 2015
 21. ahmet06 11 Temmuz 2015
  • Özhan Özhan 11 Temmuz 2015
   • ahmet06 13 Temmuz 2015
    • Özhan Özhan 13 Temmuz 2015
 22. Kutay 11 Temmuz 2015
  • Özhan Özhan 11 Temmuz 2015
   • Kutay 12 Temmuz 2015
    • Özhan Özhan 13 Temmuz 2015
 23. kadir35 14 Temmuz 2015
  • Özhan Özhan 16 Temmuz 2015
   • kadir35 16 Temmuz 2015
 24. Gizem 16 Temmuz 2015
  • Özhan Özhan 16 Temmuz 2015
 25. sait 23 Temmuz 2015
  • Özhan Özhan 27 Temmuz 2015
 26. Canberk 24 Temmuz 2015
  • Özhan Özhan 27 Temmuz 2015
 27. melih 01 Ağustos 2015
  • Özhan Özhan 03 Ağustos 2015
 28. Murat 01 Ağustos 2015
  • Özhan Özhan 03 Ağustos 2015
 29. Esra 08 Ağustos 2015
  • Özhan Özhan 10 Ağustos 2015
 30. Esra 10 Ağustos 2015
 31. Esra 10 Ağustos 2015
  • Özhan Özhan 11 Ağustos 2015
   • Esra 23 Ağustos 2015
    • Esra 23 Ağustos 2015
     • Esra 23 Ağustos 2015
     • Esra 23 Ağustos 2015
 32. merve 11 Ağustos 2015
  • Özhan Özhan 11 Ağustos 2015
   • merve 12 Ağustos 2015
 33. ihsan 19 Ağustos 2015
  • Özhan Özhan 20 Ağustos 2015
 34. Cİhan 19 Ağustos 2015
  • Özhan Özhan 20 Ağustos 2015
   • Cİhan 20 Ağustos 2015
    • Özhan Özhan 22 Ağustos 2015
     • Cİhan 23 Ağustos 2015
     • Özhan Özhan 23 Ağustos 2015
 35. melih 21 Ağustos 2015
  • Özhan Özhan 22 Ağustos 2015
 36. Rıdvan 21 Ağustos 2015
  • Özhan Özhan 22 Ağustos 2015
 37. Özlem 29 Ağustos 2015
  • Özhan Özhan 31 Ağustos 2015
 38. Yeşim 01 Eylül 2015
  • Özhan Özhan 03 Eylül 2015
 39. Burak 03 Eylül 2015
  • Özhan Özhan 03 Eylül 2015
 40. kadir27 08 Eylül 2015
  • Özhan Özhan 09 Eylül 2015
 41. Eren Altınbaş 16 Eylül 2015
  • Özhan Özhan 17 Eylül 2015
 42. Ayşe Özdemir 18 Eylül 2015
  • Özhan Özhan 19 Eylül 2015
 43. Barış 19 Eylül 2015
  • Özhan Özhan 19 Eylül 2015
 44. Dilan 19 Eylül 2015
  • Özhan Özhan 19 Eylül 2015
 45. Anonim 22 Eylül 2015
  • Özhan Özhan 28 Eylül 2015
 46. kadir27 01 Ekim 2015
  • Özhan Özhan 05 Ekim 2015
 47. Sinan 10 Ekim 2015
  • Özhan Özhan 16 Ekim 2015
 48. Kemal 17 Ekim 2015
  • Özhan Özhan 21 Ekim 2015
 49. Ksk35 17 Ekim 2015
  • Özhan Özhan 21 Ekim 2015
 50. Ksk35 28 Ekim 2015
  • Özhan Özhan 28 Ekim 2015
 51. çelik 03 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 09 Kasım 2015
 52. 35 Göztepe 07 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 09 Kasım 2015
 53. Arda Milas 07 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 09 Kasım 2015
 54. cCcengiz 07 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 09 Kasım 2015
 55. Kemalizm'ir 09 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 11 Kasım 2015
 56. Trakyalı Samet 09 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 11 Kasım 2015
 57. Mani-SA 11 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 11 Kasım 2015
 58. Tolga 12 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 12 Kasım 2015
 59. Aron 14 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 16 Kasım 2015
 60. Turan 14 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 16 Kasım 2015
 61. -Joker 17 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 18 Kasım 2015
 62. Jack-Daniels 17 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 18 Kasım 2015
   • Jack-Daniels 19 Kasım 2015
 63. Anonim 17 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 18 Kasım 2015
 64. Anonim 18 Kasım 2015
 65. Cem 21 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 23 Kasım 2015
   • Cem 23 Kasım 2015
 66. Aropyan 22 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 23 Kasım 2015
 67. Auditor 24 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 25 Kasım 2015
 68. deniz 27 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 30 Kasım 2015
 69. Subuti 27 Kasım 2015
  • Özhan Özhan 30 Kasım 2015
 70. deniz 04 Aralık 2015
  • Özhan Özhan 11 Aralık 2015
 71. Barış 25 Aralık 2015
  • Özhan Özhan 28 Aralık 2015
 72. Erhan 11 Ocak 2016
  • Özhan Özhan 12 Ocak 2016
   • Erhan 16 Ocak 2016
    • Özhan Özhan 19 Ocak 2016
 73. melisa 18 Ocak 2016
  • Özhan Özhan 19 Ocak 2016
 74. kadir35 24 Ocak 2016
  • Özhan Özhan 25 Ocak 2016
   • kadir35 05 Şubat 2016
 75. Serhat 03 Şubat 2016
  • Özhan Özhan 04 Şubat 2016
   • Serhat 04 Şubat 2016
    • Özhan Özhan 05 Şubat 2016
 76. Simge 05 Şubat 2016
  • Özhan Özhan 06 Şubat 2016
 77. Barış 09 Şubat 2016
  • Özhan Özhan 10 Şubat 2016
   • Barış 15 Şubat 2016
 78. dulguun 26 Şubat 2016
  • Özhan Özhan 03 Mart 2016
 79. Tuğçe 02 Mart 2016
  • Özhan Özhan 03 Mart 2016
 80. Buğra 08 Mart 2016
  • Özhan Özhan 08 Mart 2016
 81. Anonim 19 Mart 2016
  • Özhan Özhan 25 Mart 2016
 82. Barış 20 Mart 2016
  • Özhan Özhan 25 Mart 2016
 83. orkun 30 Mart 2016
  • Özhan Özhan 31 Mart 2016
 84. econ 05 Nisan 2016
  • Özhan Özhan 06 Nisan 2016
 85. Kutay 10 Nisan 2016
  • Özhan Özhan 19 Nisan 2016
 86. Ertan 15 Nisan 2016
  • Özhan Özhan 19 Nisan 2016
 87. Mert 16 Nisan 2016
  • Özhan Özhan 19 Nisan 2016
 88. Burak ağca 17 Nisan 2016
  • Özhan Özhan 19 Nisan 2016
 89. Refakat 28 Nisan 2016
  • Özhan Özhan 29 Nisan 2016
 90. Ali 02 Mayıs 2016
  • Özhan Özhan 03 Mayıs 2016
 91. Simay 09 Mayıs 2016
  • Özhan Özhan 12 Mayıs 2016
 92. Başak 13 Haziran 2016
  • Özhan Özhan 27 Haziran 2016
 93. Hasan 13 Haziran 2016
  • Özhan Özhan 27 Haziran 2016
 94. Sude 16 Haziran 2016
  • Özhan Özhan 27 Haziran 2016
 95. cihan 25 Haziran 2016
  • Özhan Özhan 27 Haziran 2016
 96. Mustafa 19 Temmuz 2016
  • Özhan Özhan 21 Temmuz 2016
   • cihan 24 Temmuz 2016
    • Özhan Özhan 25 Temmuz 2016
 97. mehmet 24 Temmuz 2016
  • Özhan Özhan 25 Temmuz 2016
 98. Kağan 26 Temmuz 2016
  • Özhan Özhan 09 Ağustos 2016
 99. Bahar 22 Ekim 2016
  • Özhan Özhan 07 Kasım 2016
 100. Ecem 23 Ekim 2016
  • Özhan Özhan 07 Kasım 2016
 101. Yasin 24 Ekim 2016
  • Özhan Özhan 07 Kasım 2016
 102. Ertan 26 Kasım 2016
  • Özhan Özhan 01 Aralık 2016
   • Ertan 01 Aralık 2016
    • Özhan Özhan 08 Aralık 2016
 103. Sadık 02 Aralık 2016
  • Özhan Özhan 08 Aralık 2016
 104. Volkan 09 Aralık 2016
  • Özhan Özhan 21 Aralık 2016
 105. Anonim 11 Aralık 2016
  • Özhan Özhan 21 Aralık 2016
 106. Selin 03 Mart 2017
  • Özhan Özhan 24 Nisan 2017
 107. anonim 05 Mart 2017
  • Özhan Özhan 24 Nisan 2017
 108. Ayse 22 Nisan 2017
  • Özhan Özhan 24 Nisan 2017
 109. Mehmet 07 Mayıs 2017
  • Özhan Özhan 09 Mayıs 2017
 110. A. 04 Haziran 2017
  • Özhan Özhan 05 Haziran 2017
   • A. 10 Haziran 2017
 111. Kemal 09 Haziran 2017
  • Özhan Özhan 10 Haziran 2017
 112. Furkan 12 Haziran 2017
  • Özhan Özhan 13 Haziran 2017
 113. İrem 22 Haziran 2017
  • Özhan Özhan 24 Haziran 2017
 114. hatice 03 Temmuz 2017
  • Özhan Özhan 03 Temmuz 2017
 115. Onur Baki Ay 12 Temmuz 2017
  • Özhan Özhan 18 Ağustos 2017
 116. caner 13 Temmuz 2017
  • Özhan Özhan 18 Ağustos 2017
 117. Buse 14 Temmuz 2017
  • Özhan Özhan 18 Ağustos 2017
 118. Nisanur 30 Temmuz 2017
  • Özhan Özhan 18 Ağustos 2017
 119. Muhammet 23 Ağustos 2017
  • Özhan Özhan 02 Ekim 2017
 120. Efrayim 11 Eylül 2017
  • Özhan Özhan 02 Ekim 2017
 121. Kadir 12 Eylül 2017
  • Özhan Özhan 02 Ekim 2017
 122. okan 30 Eylül 2017
  • Özhan Özhan 02 Ekim 2017
 123. Oğuz 21 Ekim 2017
  • Özhan Özhan 27 Ekim 2017
 124. Asderya 09 Kasım 2017
  • Özhan Özhan 05 Aralık 2017
 125. seyhan kara 15 Aralık 2017
  • Özhan Özhan 01 Şubat 2018
 126. Emre 02 Ocak 2018
  • Özhan Özhan 01 Şubat 2018
 127. Melis Kurt 07 Ocak 2018
  • Özhan Özhan 01 Şubat 2018
 128. Burak 28 Ocak 2018
  • Özhan Özhan 01 Şubat 2018
 129. Muhabbet 12 Şubat 2018
  • Özhan Özhan 28 Şubat 2018
 130. Özgür 21 Nisan 2018
  • Özhan Özhan 30 Nisan 2018
 131. Kadir 28 Nisan 2018
  • Özhan Özhan 30 Nisan 2018
 132. EKREM 12 Mayıs 2018
  • Özhan Özhan 25 Haziran 2018
 133. Cem 22 Haziran 2018
  • Özhan Özhan 25 Haziran 2018
 134. Baran 22 Haziran 2018
  • Özhan Özhan 25 Haziran 2018
 135. Serkan 23 Temmuz 2018
  • Özhan Özhan 27 Temmuz 2018
 136. Şimal 27 Temmuz 2018
  • Özhan Özhan 27 Temmuz 2018
 137. Duygu 30 Temmuz 2018
  • Özhan Özhan 31 Temmuz 2018

Yorum Yapın veya Soru Sorun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir